SENYALITZACIÓ


Què és la senyalització?

És la marca que es fa en un objecte per identificar-lo i distingir-lo entre d'altres

Per a què serveix la senyalització?

Serveix per orientar-nos, per evitar perills, per informar-nos o per orientar a altres persones 

 

El color vermell indica PROHIBICIÓ          El color blau indica OBLIGACIÓ

El color groc indica PERILL                           El color verd indica INFORMACIÓ

 


PERILLOBLIGACIÓ


PROHIBICIÓINFORMACIÓ