VOCABULARI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS


ACCIDENT IN ITINERE:  

Accident de tràfic del treballador durant el desplaçament des del domicili  fins el  seu lloc de treball

 

EMERGÈNCIA:

Aquell cas en què la falta d'ajuda conduiria a la mort d’una persona en minuts i en què l'aplicació dels primers auxilis és d'importància vital.

 

EPI:

Qualsevol equip destinat a ser portat o subjectat pel treballador per tal que el protegeixi d'un o de diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o salut.

 

ERGONOMIA:

Popularment es coneix l'ergonomia com la forma en què les empreses dissenyen tasques i àrees de treball per a maximitzar l'eficiència i la qualitat del treball dels seus empleats.

 

INCIDENT :

Petit esdeveniment que sobrevé, especialment que ve a interrompre més o menys el curs d’un altre.

 

MESURES PREVENTIVES: és el fet d’evitar o prevenir un possible accident en el món laboral.

 

PERILL:

 

Situació en què és possible que passi alguna cosa dolenta.

 

 

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS:

És el conjunt d’activitats, mesures adaptades o previstes amb la finalitat d’evitar o disminuir les possibilitats que els treballadors pateixin danys, malalties o lesions a la feina.

 

 

PRIMERS AUXILIS:

Són les tècniques de caràcter immediat que rep una persona, víctima d'un accident o malaltia sobtada.

 

PROTECCIÓ:

 

És l’acció i l’efecte de defensar-se d’alguna cosa o d’algú

 

RISC:

 

Estar exposat alguna persona o cosa a un perill incert.

 

SEGURETAT: 

És l'estat de protecció contra perills i inclou la sensació personal d'estar sa i segur amb les mesures adoptades per fer front als riscos.

 

 

URGÈNCIA:

Una urgència es presenta en aquelles situacions en les que es precisa atenció immediata.